Coronas påverkan hos restauranger

Det är ingen nyhet att Corona utmanar restaurangbranschen, som då också har blivit en av de branscher som är mest utsatta sedan denna pandemin fick sin start i början av mars här i Sverige. Företagen som redan vid tidigt skede drabbats hårt av pandemin är verksamheter som arbetar med service. Då det är de verksamheter som under normala förhållanden förlitar sig på att kunderna kommer till deras restauranger exempelvis. Just denna bransch blev den som omgående påverkades av nästintill samtliga beslut som har tagits ifrån Folkhälsomyndigheten, och görs än flera månader efter pandemins start.

Många verksamheter klarar inte längre av att överleva trots att man minimerar sina kostader och gör allt i sin makt för att överleva. Hela världen kämpar ständigt med att navigera i rätt riktigt genom denna pandemin, om det så är från att möblerna om på sina restauranger till att istället parallellt gå över till take away samtidigt som man bedriver sin vanliga verksamhet.

Något som därför blir viktigt är att faktiskt justera och anpassa verksamheten efter hur läget kontinuerligt förändras. Man talar om att de nya förutsättningar som justeringarna medför, kräver nya lösningar i sin tur. Vad är det man kan korrigera för att kunna hålla sin restaurang levande och igång?

Det har visat sig att digitala lösningar har blivit allt mer avgörande och hos restauranger skulle en digital lösning exempelvis kunna vara att digitalisera kassasystemet. Då det är än idag fortfarande inte är helt klargjort, under vilka exakta förhållanden smittan sprids. På så sätt kan personliga kassasystem bli aktuellt, https://www.sitoo.com/se/kassasystem/ är ett utmärkt exempel på hur nästa steg kring digitaliserade kassasystem kan se ut i den rådande pandemin vi just nu befinner oss i. Detta system handlar inte enbart om att få sitt kvitto digitalt, utan det ger verkligen det som kunderna behöver och låter inte de anställda missa något försäljningstillfälle. Allt ifrån att systemet uppdaterats när kunderna har beställt genom ”Click & Collect” till att kunderna är i behov att att hämta upp sina varor utanför buktiken.

I takt med att nya lösningar ska skapas är det inget faktum längre att en större del av oss människor arbetar hemifrån och det kräver då att man som restaurang fokuserar på de sociala medierna som idag har vuxit enormt och är en del av ens verksamhet om man vill växa och nå framgång.

Utsikten för krögare i Uppsala beskriver på ett ärligt och uppriktigt sätt hur det ut för majoriteten av de som befinner sig i restaurangbranschen, trots att artikeln nedan är kopplad till Uppsala är det ingen hemlighet att hela Sverige ser ut på liknande sätt när det kommer till landets restauranger och krögare.

Men något man absolut inte får förkasta ära att kunderna har en lika stor skyldighet som restaurangerna. Skulle vi besöka lokala aktörer med minsta lilla syntom skulle det innebär att smittspridningen skulle kunna sprids drastiskt, då man kan känna sig som vanligt trots att man insjuknat i covid-19. Ansvaret ligger därmed kring att avståndet ska hållas och samtliga parter ska respektera varandra.